Entertainment voor jong en oud

“It Stee” activiteitencentrum voor ouderen

Het doel van ouderenwerk is om ouderen meer met elkaar in contact te brengen door activiteiten te organiseren, waaraan zij kunnen deelnemen. Die activiteiten variëren van biljarten voor dames en heren tot kaartmiddagen, maar ook bridge, koersbal, Rummy Cup, schilderen, gym, sjoelen en soos. Eén keer per maand proberen we een activiteit voor alleenstaanden te organiseren. Aan de activiteiten kunnen senioren van alle leeftijden meedoen. Het is maar net wat u leuk vindt om te doen. Kom eens kijken in “It Stee”, maak een praatje en geef u op aan de contactpersoon van de betreffende activiteit. Alle activiteiten vinden in de Skâns plaats, waarvan de meeste in het activiteitencentrum It Stee. 

Zodra nieuwe activiteiten weer mogelijk zijn, worden ze hier op de agenda geplaatst.

Samen voor It Stee, daar doe ik aan mee!

It Stee houdt zich in stand met inspanning en giften. Inspanning van vrijwilligers, giften van donateurs. De opbrengsten van donateurs worden gebruikt voor allerlei activiteiten waarbij hulpmiddelen nodig zijn. Maar ook andere zaken als artikelen die bijdragen aan de gezelligheid. Geeft u daarom op als donateur!

Dat wordt u al vanaf € 3,00 per jaar, door dit bedrag te storten op rek. nr. NL12 RABO 0322 9173 01 t.n.v. It Stee

Vermeld wel uw adres en uw postcode, zodat u volgend jaar verzekerd bent van een geel boekje. Ook contact geld aan een commissielid wordt geadministreerd. Vrijwilligers zijn nodig en onmisbaar. Vrouwen en mannen zijn welkom als gastvrouw/-man of als organisator van een activiteit, maar ook voor het bezorgen van de programmaboekjes en kwitanties. Als donateur ontvangt u gratis het gele boekje. Alvast bedankt voor uw ondersteuning.

Contact of meer informatie:
Informeer bij de balie of kantoor van De Skâns of bel 0513-468600

 

Hiltje Dijkstra | 0513 - 468600 | hiltje@skans.nl

< Terug naar  Entertainment voor jong en oud