Kies een avond entertainment

Geniet / lach met vrienden en familie

De Skâns Gorredijk

Theater, Sport- & Verhuurlocatie

De Skâns Gorredijk

Theater, Sport- & Verhuurlocatie

Jan & MarijkeZa 03-02-2024 20:15

Genre: Toneel

Duur: 03:00

Grote Zaal

De Skâns


Fêste Grûn

Jan Arendz en Marijke Geertsma komme mei gitarist Eddie Mulder mei de nije foarstelling: Fêste Grûn fan Tjeerd Bischoff. De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ’e stêd dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân. Se reitsje oan ’e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de problematyk fan it hjoed-de-dei ‘boerwêzen’ en de opfolging fan de pleats, dy’t al generaasjes lang yn de famylje is. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje. Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. En troch de eagen fan dy oar begjinne sy op ’e nij te sjen nei harren eigen libben. ‘Fêste Grûn is in hertstochtlik ferhaal oer leafde en feroaring’. De rezjy is yn hannen fan Bruun Kuijt. Zaterdag 3 februari 2024 Aanvang 20:15 uur Entree: € 22,50 (incl. consumptie) Skâns Compleet-arrangement € 12,00 p.p. (vooraf koffie/thee met lekkers, achteraf een drankje met een borrelplankje) Indien het niet lukt met het bestellen van de tickets, kunt u een mail sturen naar info@skans.nl. Dan helpen wij u graag verder.