Entertainment voor jong en oud

-Het Frysk Sjongkoar zingt 4 stemmig en bestaat uit dames en heren.

-We zingen Fries, Frans, Engels en Nederlands.

-Ons repertoire staat op de site Frysk Sjongkoar-Google Sites

-Er wordt elke woensdagavond gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 in het Activiteiten centrum
van het Culturele centrum van de Skâns.

-Het repeteerseizoen loopt van september t/m mei.

-Het koor staat o.l.v. de dirigente Hélène Vijver. Mocht u belangstelling hebben om mee te zingen?

 

U kunt   zich opgeven via ons mailadres: fryskkoar@gmail.com of langskomen tijdens onze repeteeravond.

 

 

 

 

 

< Terug naar  Entertainment voor jong en oud