Algemene informatie

Raad van Toezicht

De Skâns, Cultuur en Sport is een zelfstandige stichting en staat onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder van De Skâns, Cultuur en Sport is ad-interim. 

In de Code Cultural Governance zijn uitgangspunten voor het goed besturen van culturele instellingen opgenomen. Er wordt daarbij een duidelijke functiescheiding gemaakt tussen het bestuur en toezicht. Het besturingsmodel dat gehanteerd wordt binnen De Skâns, Cultuur en Sport is het raad-van-toezicht model. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene zaken in de stichting. 

De raad bestaat momenteel uit vier leden, te weten:

  • Dhr. J. Speel uit Heerenveen (voorzitter)
  • Mw. I. Wolting uit Gorredijk
  • Mw. W. Lycklama à Nijeholt uit Langezwaag
  • Dhr. E. Bos uit Gorredijk