Algemene informatie

Privacyregelement De Skâns Gorredijk

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens De Skâns van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Daarnaast vindt u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

BEDRIJFSGEGEVENS

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door De Skâns.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Skâns. Met dit privacy- en cookiereglement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit reglement of de verwerking van gegevens dan kunt u contact opnemen via:

De Skâns Cultuur en Sport
Loaijersstrjitte 2
8401 DV Gorredijk
Telefoon: 0513-468600
E-mail: info@skans.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

De Skâns verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het afsluiten en uitvoeren van een koop- of andere overeenkomst met u;
Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
Het uitvoeren van analyses om het aanbod te verbeteren;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Bij de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derden in. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, dan doen zij dit als ‘verwerker’ voor De Skâns. Wij hebben duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DEZE BEHEREN

Indien u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Akke van der Spoel – De Vries, e-mailadres: akke@skans.nl
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via: info@skans.nl

BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting, de bewaartermijn van de Belastingdienst is bijvoorbeeld 7 jaar.

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN
Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hier toestemming voor heeft gegeven, wanneer dit nodig is om een koop- of andere overeenkomst met u na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om de hiervoor genoemde doelen te behalen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert; De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website en marketing te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen, worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

WIJZIGING STATEMENT    
Bij vragen over het privacyreglement of over onze diensten zijn wij telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar via: Telefoon:

De Skâns Cultuur en Sport
Loaijersstrjitte 2,
8401 DV Gorredijk. Telefoon:0513-468600 E-mail: info@skans.nl

VRAGEN EN CONTACT
Wij kunnen ons privacyreglement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyreglement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.