Entertainment voor jong en oud

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is één van de oudste organisaties van Nederland. Zij werd op 16 november 1784 opgericht in Edam, met als doel bij te dragen aan de volksontwikkeling en het verbeteren van de leefomstandigheden.

Ook de Vereniging tot Nut van het Algemeen Gorredijk heeft een lange geschiedenis:  Vereniging is opgericht op 21 september 1815 en heeft destijds gezorgd voor de totstandkoming van de Nutskleuterschool, de leeszaal/bibliotheek en de Nutsspaarbank. Heden ten dage is de vereniging nog zeer actief in Gorredijk en probeert de oorspronkelijke doelstellingen op eigen wijze vorm te geven door het organiseren van een aantal lezingen en muzikale voorstellingen in de maanden september t/m april. Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor leden van ’t Nut maar ook toegankelijk voor niet-leden, zij betalen een toegangsprijs. Enkele voorstellingen worden georganiseerd in samenwerking met Cultureel Centrum De Skâns.

Ook vindt u informatie op https://www.nutalgemeen.nl/lnk-departementen

Twee weken vóór een Nutsavond ontvangt van u ons zgn. Opfrisserke. Ook in de SA wordt de activiteit aangekondigd.
Het seizoen wordt in mei afgesloten met een bus/bootreis. Deze reis wordt in overleg met een busonderneming georganiseerd. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

Onze vereniging telt momenteel zo’n 230 leden.Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij nutgordyk@gmail.com , via één van de bestuursleden of raadpleeg de website.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,- voor echtparen en € 15,- voor alleenstaanden per jaar.
Om de activiteit te kunnen bezoeken kan, tegen een kleine vergoeding, vervoer worden geregeld.

< Terug naar  Entertainment voor jong en oud